Programma//

WOENSDAG 7 JULI 2021//

OCHTEND

INNOVATIES & PROGRAMMA’S

09:30 uur

OPENING & WELKOM – Jan Roodzand & Douwe Blanksma

09:35 uur

TOTAAL DRIEDIMENSIONAAL –Jane van Ree/Rotterdam & Harrie van der Werf/Den Haag

Het vanuit BZK geïnitieerde programma Totaal Driedimensionaal stimuleert innovatieve experimenten om te komen tot structurele oplossingen voor de langere termijn. Het is een samenwerking van BZK, VNG, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Den Haag zet in op het inwin-proces en Rotterdam op de registraties in het doel van een complete 3D keten. Amsterdam focust op gebruik, met name vergunningverlening. T3D vormt de basis van een digitale spiegelstad oftewel een digital twin. Jane en Harrie zijn de programmamanagers voor T3D voor resp. Rotterdam en Den Haag. Zij nemen  ons mee in de resultaten van de experimenten tot op heden en mogelijkheden die ze zien.

10:00 uur

DIGITAL TWIN FYSIEKE LEEFOMGEVING; NGII 2.0? – Jan Bruijn/Geonovum
Waarom een Digital Twin van de Fysieke Leefomgeving (DTFL)? En is de DTFL de opmaat voor de nieuwe Nederlandse GeoInformatie Infrastructuur (NGII) anno 2030? Technologische mogelijkheden ontwikkelen zich pijlsnel. Dat biedt kansen en maakt ook nieuwe infrastructuur afspraken noodzakelijk. Jan is adviseur bij Geonovum/BZK en opsteller van het investeringsvoorstel DTFL en laat ons nut en noodzaak van een DTFL zien.

10:50 uur

3D DASHBOARD VOOR VEILIGE STAD – Tijn Kuyper/Den Haag
Den Haag committeert zich aan de Nationale Smart City Strategie en neemt verantwoordelijkheid voor één van de vijf Smart City-thema’s: Safety & Security. Tijn is accountmanager Digitale Innovatie Den Haag: “We bepalen stapsgewijs welke informatie nodig is om meer data-gedreven te kunnen werken. Het 3D-model is daarbij een middel, geen doel.” Het verloop van dit traject verloopt en welke resultaten worden behaald laat hij ons zien.

11:15 uur

DIGITALE TWEELNGEN, MAG HET IETSJE MEER ZIJN? – Fedor Baart
Is DT hét buzzword van 2021? Kan zijn, maar wat is dan een Digitale Tweeling? Er zijn onnoemelijk veel verschijnings- en toepassingsvormen. Fedor is specialist Data Science & Future Modelling bij Deltares en neemt ons mee in zijn brede observatie van het ontstaan van en de toepassings vormen van Digitale Tweelingen.

11:45 uur

NÈÈÈH, DAT GEBEURT ECHT NIET – Dieter Möckelmann
Ook voor de trendwatchers onder ons valt er vast nog wat te snoepen.

INSCHRIJVING GESLOTEN!
MIDDAG 

VISIES &
VERGEZICHTEN

13:00 uur

WELKOM DELEN IS CREËREN – Jan Roodzand/Ruimteschepper
In 10 jaar KennisKring hebben tientallen zeer uiteenlopende GEO-gerelateerde  thema’s, technieken en ontwikkelingen de revue gepasseerd. De duizenden deelnemers en vele uren interactie bewezen de actualiteitswaard van de sessies. Zijn we nu ook trendwatcher? En welke thematiek voorziet Ruimteschepper de komende jaren?

13:20 uur

HELP IN 2030 BEN IK 20+ – Camille van der Harten/GeoBusinessNederland
Geo doen we samen. Samenwerkingsverbanden en verenigingen zijn belangrijk, voor de spontane ontmoeting tot een formele setting. Camille geeft zijn visie op “Verenigt in verandering”. Waarde ontstaat door co-creatie – hoe gaan we dat organiseren in een nieuwe realiteit?

13:40 uur

X,Y,Z en T in de roaring twenties – Rob van de Velde/Geonovum
Rob deelt zijn blik vooruit op de opgaven in het komende decennium. Deze bouwen voort op de resultaten die dankzij publieke investeringen zijn bereikt in de afgelopen jaren. Als kwantitatief geograaf heeft Rob een passie voor data-gedreven werken aan de leefomgeving. Standaarden zijn voor hem het ultieme instrument om innovaties te versnellen en op te schalen. Rob is directeur van Geonovum, verbonden aan het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van het bestuur van het Open Geospatial Consortium.

14:00 uur

ZIJN TESLA EN SNAPCHAT MEMBERS IN 2030? Bart De Lathouwer/OGC
Bart  is van huis uit computer scientist en ruim twee decennia verbinder, innovator en ziener in de CAD & GIS wereld. Sinds enkele jaren is Bart president van het Open Geospatial Consortium. Hij geeft ons zijn visie op de toekomst vanuit de realiteit die vandaag al mogelijk is. Wat brengt ons de cross-over tussen automotive en social media over 9 jaar?

14:50 uur

GeoData gestuurde woonontwikkelingsopgaaf, hoe dan? – John Vreenegoor/Almere
Het combineren van locatiegebonden data tot een digitale tweeling van de stad is geen rocket-science meer. Nu geschikt maken voor vergunnings-verlening en processen van beheer openbare ruimte en dan doorpakken naar onderzoeks en ontwerpopgave voor wonen en werken. Hoe de afdeling Geo-Data van Almere dit voor zich ziet houdt teamleider John Vreenegoor ons voor.

15:20 uur

BACK TO THE MIDDELEEUWEN? – Staf Depla
Stadslucht maakt vrij. In de Middeleeuwen werden boeren en buitenlui pas in de steden vrije burgers. Technologie en communicatiemiddelen maken het leven steeds makkelijker. Maar wat blijft er over van onze vrijheid?

15:40 uur

IS DEEP GEO DE TOEKOMST? – Dieter Möckelmann
Het belang en de invloed van visualisatie, het zo ‘echt’ mogelijk in beeld brengen van de nieuwe werkelijkheid is een koud kunstje. Wat gaan we dan in 2030 nog voor nieuws meemaken als nu alles al kan?

INSCHRIJVING GESLOTEN!
NETWERKEN 

ONTMOETEN & BIJPRATEN

08:30 – 09:30 uur

De Ruimteschepper Campus is open. Zoek elkaar op, pak een kopje koffie en ga op het strand zitten. Of wandel lekker rond en klets met deze en gene.

10:40 – 10:50 uur

Koffie, thee of wat je maar bij de hand hebt. Maak gebruik van de GoTo functie om snel een oude bekende op te zoeken en bij te praten.

12:30 – 13:00 uur

Ultiem! Je hebt een uur om je boterham samen met wie dan ook op te eten. Heb een gezond uurtje ontmoeten, benen strekken en bijpraten. Of doe stiekem een dansje in de disco.

14:20 – 14:40 uur

Even tijd om de verhalen te laten bezinken. In gedachten hoor je ineens een bekende. Leuk om elkaar weer even te spreken.

16:00 – 17:00 uur

Eindelijk netwerken! Neem het er van. En schrik niet .. van de feestelijke afsluiting van de dag.

17:00 – 00:00 uur

Ja echt, je mag zo lang blijven als je wil. De volgende ochtend ruimen we het terrein wel op. Geen probleem. Vaar een rondje om het eiland of praat na op het strand.

INSCHRIJVING GESLOTEN!